,

Vanuit het Bestuur: CommissieBBQ, Pinnen & Algemene ledenvergadering

Betreft commissies barbecue.

In de bestuursvergadering van 07-09-2020 heeft het bestuur de beslissing genomen om de commissies barbecue NIET door te laten gaan in 2020. Dit i.v.m. de corona-regels waar we ons met z’n alle aan moeten houden.

Als bestuur zijnde houden we de regels, waar we ons aan moeten houden, in de gaten. In 2021 kijken we hier opnieuw na, of we een barbecue kunnen organiseren of dat we wellicht moeten kijken naar een andere vorm.

Hier volgt in 2021 verdere informatie over.
 

Betreft pinnen/cash geld.

In de bestuursvergadering van 07-09-2020 heeft het bestuur het besluit genomen dat er VANAF 1 OKTOBER ALLEEN NOG PER PIN BETAALD KAN WORDEN. We zien dat deze keuze bij verschillende verenigingen om ons heen al genomen is. Wij als bestuur vinden dit een veiligere manier van betalen en kunnen zo beter de financiën in de gaten houden. 

We onderzoeken de mogelijkheid naar een pasjes systeem (zoals bij de LACO) waar je geld op kan zetten om te betalen in de kantine.

Het bestuur zal dit besluit rond 2e helft veld evalueren. Bij op- of aanmerkingen mag dit gemaild worden naar secretaris@ckvanimo.nl. Deze punten zullen we dan in onze vergadering mee nemen.
 

Betreft algemene leden vergadering, 04-11-2020.

Er zal deze week een mail, naar onze leden, gestuurd worden waarin de vraag gesteld wordt of je aanwezig bent bij de jaarlijkse ALV. Er zal, anders dan anders, een eind datum (30-09-2020) aan zitten voor opgave. Dit omdat we moeten kijken, bij het aantal aanmeldingen, hoe/waar de ALV dit jaar gehouden kan worden. (Met de corona-regel 1,5 meter is ons clubhuis mogelijk te klein hiervoor.)

Graag het verzoek dan ook VÓÓR de aangegeven datum op te geven via secretaris@ckvanimo.nl.