,

Speelzaterdagen 4, 11 en 18 december

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen en de daarbij behorende avondlockdown hebben de JTC en TC in overleg met het bestuur besloten om de thuiswedstrijden voor de speelzaterdagen in december af te gelasten. De ontstane zaalruimte zal gebruikt worden zodat alle teams (die geen uitwedstrijd hebben) de mogelijkheid krijgen om op zaterdag te trainen. 

Of de uitwedstrijden doorgaan laten we afhangen van de verenigingen die onze teams ontvangen. Mocht een Animo team het niet zien zitten om een uitwedstrijd te spelen, willen we graag dat dit door de trainer van het team per ommegaande wordt gecommuniceerd met JTC of TC. Als een wedstrijd niet doorgaat zal er gekeken worden of er zaalruimte is om te trainen in de Randhorst (we kunnen dit gezien de geringe beschikbaarheid niet garanderen!). Als de wedstrijd wel doorgaat zal deze zonder tegenbericht gehouden worden zoals aangegeven in het Technisch Kontaktje.

We hebben voor deze oplossing gekozen omdat er weinig zaaluren beschikbaar zijn, per zaterdag een magere 4 uur. Op deze manier kunnen we de aankomende weken voor alle teams korfbalactiviteit (training in de Randhorst of een oefenwedstrijd buiten de deur) bewerkstelligen. We zijn ons ervan bewust dat deze oplossing verre van ideaal is. Toch houden we ons met deze oplossing aan de verscherpte maatregelen en we bieden op een praktisch haalbare manier alle teams de ruimte om te korfballen. 

Per week zal er een schema gecommuniceerd worden voor de desbetreffende zaterdag. Mochten er na publicatie nog wijzigingen zijn dan zal de JTC of TC contact opnemen met de coach van het desbetreffende team. Zie onderstaand het schema voor morgen, 4 december!

Uiteraard gelden de huidige coronaregels tijdens het bezoek aan de sporthal, trainen en oefenwedstrijden, houdt hier rekening mee.  

Neem bij vragen gerust contact op met de JTC of TC. 

JTC & TC