Simac

Simac werd op 1 oktober 1971 opgericht door de heer M.J. van Schagen. Na een carrière bij Philips zette hij op vierenveertigjarige leeftijd de stap om voor zichzelf te beginnen. Vanuit een slaapkamer van zijn huurhuis in Veldhoven begint hij als exclusief vertegenwoordiger voor Europa van het Amerikaanse Singer Instrumentation. De naam Simac is ontstaan uit de samenvoeging van twee namen; SInger en MAC, de voornaam van Van Schagen. Om duidelijk te maken waar Simac in de markt geplaatst moest worden, voegde Van Schagen vrij snel na de oprichting "Electronics" aan de naam toe.

Oud schoolgebouw

Al snel blijkt dat de slaapkamer geen ideale werkomgeving biedt. Daarom zet Van Schagen zijn zinnen op een oude lagere school in Steensel. Een bouwval. Maar met veel inzet wordt alles opgeknapt en ingericht met tweedehands meubelen.

Verbreding

Het draagvlak van de organisatie werd snel verbreed door het aantrekken van meerdere exclusieve vertegenwoordigingen. Simac Electronics specialiseerde zich tot leverancier van professionele test- en meetapparatuur binnen de industriële elektronicamarkt. Naast de verkoop van deze producten werd er ook technische service en ondersteuning verleend.

Nieuwbouw

Simac groeit voorspoedig waardoor het oude schoolgebouw al snel niet meer voldoet. Van Schagen zet een nieuw gebouw van 850 vierkante meter neer in de Veenstraat in Veldhoven. Dit pand wordt in september 1976 betrokken.

Automatiseringsmarkt

Vanaf het begin volgde de onderneming de ontwikkelingen in de markt. Dit vroeg om snelle aanpassingen aan steeds veranderende marktomstandigheden. Van het analoge naar het digitale tijdperk en van leverancier van hoogwaardige test- en meetapparatuur naar system-integrator in de automatiseringsmarkt.

In 1986 vond de introductie plaats op de parallelmarkt van de Amsterdamse Effectenbeurs. Ook verhuist Simac in dat jaar naar haar huidige hoofdkantoor aan De Run 1101 in Veldhoven. Bovendien werd in 1986 de definitieve basis gelegd voor de huidige organisatiestructuur. Eind tachtiger jaren kwamen technische ontwikkelingen in een stroomversnelling en mede als gevolg van het gevoerde acquisitiebeleid veranderde Simac van leverancier van test- en meetapparatuur in leverancier van complexe computernetwerken.

Op 1 januari 1989 werd Eric van Schagen, de zoon van Mac van Schagen, mededirecteur van Simac Techniek. Op 1 november 1991, bij het twintigjarig bestaan van Simac, trad Mac van Schagen af als directeur. Op 30 september 1994 is Simac overgegaan van de parallelmarkt naar de Officiële Beurs.

Op 9 december 2010 overleed in zijn woonplaats Veldhoven de oprichter van Simac, de heer M.J. (Mac) van Schagen. Hij is 84 jaar geworden. Een groot man met een groot hart is van ons heengegaan. Markant, charmant en altijd betrokken bij zijn mensen was hij de grondlegger van de cultuur die zo bepalend is voor Simac. Wij zijn hem voor zijn inspiratie en steun gedurende bijna veertig jaar veel dank verschuldigd.

Op 10 maart 2014 is de beursnotering beëindigd en was Simac weer een familiebedrijf. De familie Van Schagen (middels hun investeringsbedrijf Simal Beheer) besloot tot deze stap om weer de volledige de focus te kunnen leggen op klanten en personeel.

Tenue sponsor