Corona-update 28-04: Start jeugdtrainingen op 7 mei

Fanzone

omhoog
83 fans

Update TC/JTC inzake starten jeugdtrainingen op donderdag 7 mei

De TC/JTC heeft laten weten dat men achter de schermen druk bezig is om de jeugdtrainingen vanaf donderdag 7 mei weer te laten starten. We hopen uiteraard iedereen voor die tijd te informeren hoe één en ander te werk zal gaan.
Voor nu kunnen wij iedereen voorlopig doorverwijzen naar de Korfbalspecifieke Protocol van de KNKV inzake de jeugdtrainingen, om dit te lezen/downloaden klik hier! Hierin staat ook informatie over de Corona-Coördinator.

Zoals in de bestuursupdate aangegeven zal er geen toiletvoorziening open zijn tijdens de trainingsavonden. Ook de kantine en kleedkamers blijven gesloten.

Tot snel!


Update bestuur inzake versoepeling 21 april 2020:

Beste leden, beste korfballers,

Dinsdag heeft het kabinet de eerste versoepeling van enkele corona maatregelen aangekondigd. Ook voor de korfballende jeugd is er wat dat betreft goed nieuws te melden, vanaf 29 april komt er meer ruimte voor de georganiseerde buitensport.

Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid onder begeleiding en in groepsverband weer trainen en recreatieve wedstrijdjes spelen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Ouders mogen overigens nog niet langs de lijnen staan en onze korfballers moeten thuis douchen. De ouders mogen de kinderen afzetten bij de vereniging en uiteraard later hun kinderen weer ophalen. Het bestuur van CKV Animo heeft gisteren in een bestuursvergadering overlegd of we voor de allerjongste jeugd (voor de ouders) wellicht een versoepeling kunnen vragen. Dit is reeds besproken met de Gemeente West Betuwe en die geeft ons akkoord dat bij onze allerkleinste jeugd ouders op gepaste afstand bij de training mogen blijven. Dit geldt voor de F'jes en E'tjes. Wij zullen hiervoor afscheidingen met belijningen moeten realiseren, waaraan u zich dan dient te houden. Bij een overtreding zal u het terrein moeten verlaten. Helaas mogen we vanuit de Gemeente West Betuwe geen toilet beschikbaar stellen, dus probeer hier rekening mee te houden.

Zoals in de aangepaste maatregelen van de rijksoverheid is aangegeven, zullen de gemeenten hierover afspraken maken met de plaatselijke sportverenigingen. Wij blijven dan ook in nauw contact staan met onze Gemeente West Betuwe die ons dus toestemming hebben gegeven voor de voorbereidingen. Zodra de gemeente West Betuwe andere voorwaarden heeft aangegeven, berichten wij u hier weer over op onze website en op Facebook.

Ondertussen maken wij ons op voor een herstart van trainingen  binnen de aangegeven regels van de overheid en de gemeente en houden we de berichtgeving van de KNKV ook nauwlettend in de gaten. Zij komen waarschijnlijk dit weekend met meer informatie. Onze Technische Commissie en Jeugd Technische Commissie zijn druk bezig met de voorbereidingen.

Competities starten niet voor het najaar en de kantine en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht.

Nog even geduld! En blijf allemaal gezond.

We hopen u zo snel mogelijk verder te informeren.

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur CKV Animo Geldermalsen

 


Update naar aanleiding van persconferentie 21 april 2020:

 • Streep door Animo's Slotfeest, daar vergunningsplichtige evenementen tot 1 september 2020 niet door mogen gaan.
 • Verruiming mogelijkheden om te sporten voor kinderen tot 12 jaar en van 12 t/m 18 jaar, wat dit precies in gaat houden voor Animo zal bekend worden via de KNKV, het bestuur van Animo en de gemeente West Betuwe die volgens de persconferentie in gesprek moeten met sportvereningen. Op dit moment dus nog geen duidelijkheid over trainingen of andere activiteiten, dus nog geen actie bij Animo tot hier meer duidelijkheid over zal zijn.

  Later meer!


Beste leden van CKV Animo,

Bij deze ontvangt u een bericht vanuit het bestuur. De coronacrisis treft ons allemaal. We leven momenteel in spannende, bizarre en voor sommigen van jullie zelfs bange en verdrietige tijden. We zitten allemaal in een tijd die we nooit verwacht hadden om mee te maken. Drastische, maar noodzakelijke maatregelen van de overheid hebben verstrekkende gevolgen voor ons dagelijks leven. Zo ook voor onze vereniging. Vanaf deze plaats niets dan respect en dankbaarheid voor de zorgmedewerkers, die dag en nacht klaar staan om mensenlevens te redden. Maar denk ook aan andere vormen van dienst- en hulpverlening als politie en brandweer, werknemers in de logistiek, voedingsindustrie en supermarktbranche, die gezamenlijk zorgen voor veiligheid en het bereikbaar houden van levensbehoeften.

In deze moeilijke tijd wordt niet alleen de kracht van de vereniging getest, maar ook die van jou als mens, als sporter, als werknemer of ondernemer. Iedereen staat sociaal, organisatorisch, financieel en mogelijk zelfs emotioneel voor de nodige uitdagingen. Korfbal is als spel hierin slechts een bijzaak, maar bij onze club wel het gezamenlijke doel. Datgene dat ons verbindt.

Niemand weet hoelang deze crisis zal voortduren en wat ons erna te wachten zal staan. Een onzekere toekomst voor iedereen. Samen staan we sterk. Wij gaan pas weer korfballen als het volgens het RIVM, de overheid weer veilig is. Gezondheid staat uiteraard voorop, altijd en vooral nu.

Uitgangspunt voor het bestuur in deze tijd, waarin de (kantine)inkomsten van onze club drastisch zijn afgenomen, is de vereniging financieel gezond te houden. De begroting, kosten en baten zullen nauwkeurig gemonitord blijven worden. Maar daarnaast hopen we dat wij deze bizarre weer achter ons kunnen laten om ons normale leven weer op te pakken. Dat dit voorlopig niet de oude tijd zal zijn, zal een ieder wel duidelijk zijn. We hopen dat wij allen, uw familie en andere dierbaren gezond mogen blijven en niet getroffen worden door het verschrikkelijke Coronavirus.

De zaalcompetitie is tot zijn einde gebracht met voor ons een gelukkige uitslag, want zowel ons 1e als 2e team zijn hier kampioen geworden en promoveren volgend seizoen naar de 2e klasse. De veldcompetitie is natuurlijk geheel komen te vervallen waarbij we nu maar hopen dat we in augustus onze najaar-veldcompetitie mogen starten. Echter we blijven de regels van het RIVM en de KNKV volgen, dus niets is nog zeker.

In het vervolg van dit bericht hopen we onze leden over diverse zaken meer duidelijkheid te geven, over vragen die wellicht onder u leven.

In navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus heeft het KNKV in de afgelopen weken enkele ingrijpende besluiten moeten nemen over de Nederlandse korfbalcompetitie. Over de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten:

Veldcompetitie - Beschouwd als niet gespeeld

De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft - of iets meer - afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling  van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur tz.t. mededelingen.

Zaalcompetitie - Stand is eindstand (let op: lees ook 2e alinea)

In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking.

Slotfase Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames nog open
Het Bondsbestuur wil de kleine mogelijkheid dat de play-offs, play-downs en de finales nog gespeeld kunnen worden - in welke vorm dan ook - open houden tot het eerstvolgende besluit van het kabinet in de week voor 28 april. Over deze optie gaat het KNKV de komende dagen met de betrokken verenigingen in gesprek. Mochten deze competities niet uitgespeeld kunnen worden, dan beslist het Bondsbestuur zo snel mogelijk nadat het kabinet helderheid heeft gegeven over de maatregelen.

Wedstrijdkorfbal
Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.

Optie invoegen tussenklasse, uitvraag verenigingen en Bondsraad
Het bestuur van de KNKV is van mening dat het besluit ‘stand is eindstand’, in deze voor het grootste deel afgewerkte zaalcompetitie, leidt tot de minste sportieve schade. Een manier om de sportieve schade verder te minimaliseren zou zijn: het invoegen van een klasse tussen de Korfbal League en Hoofdklasse. Het invoegen van deze tussenklasse zou vanaf onderop leiden tot de doorstroom van de beste teams van de diverse klassen en tot een betere ‘competitive balance’.

Bestuur - vereniging

Kunnen besturen en commissies nog wel blijven vergaderen in kleine groepen of thuis?
Het kabinet heeft opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Verenigingsbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen en vieringen dienen dan ook te worden afgelast. Zo hebben we de nodige evenementen al afgelast, zoals het ‘schoolkorfbal’. Skype, Hangout, Whatsapp-videobellen en Facetime zijn goede digitale alternatieven om een vergadering toch door te laten gaan. Zo is onze hoofdtrainer momenteel bezig met de evaluatiegesprekken van de selectieleden en doet dit via Whatsapp-videobellen. Het bestuur laat de vergaderingen uiteraard ook doorgaan, maar doet dit dan via Hangout.

Hoe worden we als vereniging geïnformeerd over updates rondom het coronavirus?
Het KNKV communiceert updates omtrent het coronavirus per e-mail naar alle secretarissen en voorzitters van de verenigingen. Ook plaatst het KNKV alle updates op KNKV.nl en de social mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram). Verder heeft Team Competitie rechtstreeks e-mailcontact met de wedstrijdsecretariaten.

Financiën

Wat zijn de financiële gevolgen voor onze vereniging? 
Momenteel maken NOC*NSF en de sportbonden een impactanalyse over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Er zijn maatregelen in ontwikkeling om de financiële gevolgen voor verenigingen te beperken.

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?
De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten, zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

We zouden als vereniging in overleg kunnen met onze leden over het stoppen met contributie-inning, uit coulance omdat er nu geen activiteiten zijn. Maar dat besluit zal door de Algemene Ledenvergadering (ALV) genomen moeten worden en die kan nu ook niet bij elkaar komen. De vereniging kan dus alleen in de ALV besluiten om (een deel van) de contributie voor dit jaar gezien de bijzondere omstandigheden niet te innen, waarbij we wel moet bedenken dat de kosten gewoon doorgaan. De ALV dient daarbij de belangen van de vereniging in het oog te houden en strikt genomen is een contributieverlaging niet in het belang van de vereniging, maar in het belang van de leden persoonlijk. Wij hopen dat ook op het begrip van een ieder om de contributie toch te blijven voldoen.

Moet ik als sporter contributiegeld blijven betalen nu ik niet train?
Zoals bij bovenstaande vraag al beschreven, ben je als lid van een vereniging contributie verschuldigd aan de vereniging, ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en als lid blijf je dus contributie verschuldigd.

Daarnaast zijn wij als vereniging ook verplicht om onze contributie aan de KNKV te blijven betalen. Vooralsnog zijn daarover nog geen verdere beslissingen voor de toekomst genomen vanuit de KNKV. Hierbij vragen we jouw begrip voor het doorlopen van de contributie, welke vooralsnog op de gebruikelijke tijden geïnd wordt. CKV Animo is een sportvereniging, geen commercieel bedrijf met een winstoogmerk. De club heeft bestaansrecht door de vele vrijwilligers, die zich wekelijks trouw, belangeloos en vol overgave inzetten om het korfbal mogelijk te maken. Je betaalt geen abonnement, maar contributie. Je bent geen consument, maar lid. In de vereniging worden de kosten die we maken, met z’n allen gedragen. We rekenen op jullie. Samen kunnen we ervoor zorgen, dat CKV Animo aan haar verplichtingen kan blijven voldoen, er na deze crisis wederom gekorfbald kan worden, dat de club blijft voortbestaan. Daar waar mogelijk bespaart het bestuur kosten, worden (extra) vrijwilligers inzet en wordt een beroep gedaan op de door de overheid, KNKV en NOC*NSF ter beschikking gestelde steunmaatregelen en middelen.

Accommodatie

Mogen vrijwilligers of externe partijen nog op sportaccommodaties komen om onderhoud uit te voeren?
Het uitgangspunt is dat ook sportaccommodaties gesloten zijn. Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het virus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. Onze commissie ‘accommodatie’ is er ook om regulier onderhoud te doen en zaken die in ons allen belang zijn. Uiteraard doen zij dit met de regels van het RIVM. Laten we tot slot niet vergeten, dat de diverse vrijwilligers dit doen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen! Hopelijk is het snel weer “business as usual”.

Houdt u voor verdere informatie onze website in de gaten: www.ckvanimo.nl of volg ons via onder andere Facebook waarop wij u op de hoogte zullen houden van de meest recente ontwikkelingen.

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en mochten er nog vragen zijn, dan kunt u ons altijd benaderen via de e-mail: bestuur@ckvanimo.nl

Blijf gezond! Let goed op elkaar. Samen zijn we sterk!

Met vriendelijke groet,

Bestuur CKV Animo Geldermalsen 


Zoals aangekondigd heeft de KNKV op 7 april duidelijkheid gegeven over de zaalcompetitie en de komende veldcompetitie, hieronder een korte samenvatting:

 • Alle wedstrijden t/m het einde van het seizoen zijn afgelast
 • De korfballeague-finale gaat niet door, heb je een kaartje besteld? Klik hier!
 • Over het wedstrijdkorfbal is dinsdag 7 april een uitspraak gedaan, dit betreft de volgende teams binnen Animo:
  • ​Animo 1, 2 zijn kampioen in de zaal!!
  • Animo 3, moet nog even uitgezocht worden of promotie gelukt is met de huidige 2e plaats.
  • Animo A1, eindklassering zaal op de 3e plaats.
  • Animo B1, eindklassering zaal op de 6e plaats, geen degradatie
  • Animo C1, eindklassering zaal op de 6e plaats, geen degradatie
 • De breedtekorfbalcompetities en de wedstrijdkorfbalcompetitie op het veld zijn over de gehele linie ongeldig verklaard, wat dus geldt voor alle teams. Dit betekend dat de resultaten van de afgelopen veldcompetitie geen invloed zullen hebben op de indelingen van komend seizoen (2020-2021).

Wil je alles weten, volg de Corona-updates op de site van de KNKV.

Voor interne activiteiten van Animo heeft dit de volgende consequenties:

 • Geen trainingen en/of wedstrijden meer
 • Geen activiteiten in, om of rond de kantine en sportvelden van Animo, betreden van sportpark alleen met toestemming van het Bestuur
 • Geen klaverjasavonden meer in de kantine
 • Geen jeugdactiviteiten
 • Geen schoolkorfbaltoernooi
 • Het jeugdkamp dat jaarlijks georganiseerd wordt in het Pinkersterweekend, gaat niet door maar wordt wellicht later gepland (juni/juli)
 • De geplande activiteiten voor het  slotfeest staan in juni nog op de agenda, deze gaan vooralsnog door

Met vriendelijke groet,
Bestuur C.K.V. Animo


De aangekondigde maatregelen van het kabinet en de RIVM op 15 maart 2020 hebben de KNKV doen besluiten om de competitie stil te leggen tot 6 april 2020. Hierdoor komen alle wedstrijden te vervallen tot deze datum. Hiermee zullen dus de laatste 3 speelronden komen te vervallen.

Het bestuur van Animo heeft in het licht van deze informatie ook besloten om alle trainingen te schrappen t/m 6 april 2020. 

We houden jullie op de hoogte over het vervolg!

Met vriendelijke groet,
Bestuur C.K.V. Animo


Eind februari is voor het eerst in Nederland bij iemand het coronavirus geconstateerd.

Wij volgen het beleid van de Nederlandse Korfbalbond (KVKV). Zij zien voor alsnog geen aanleiding om wedstrijden of trainingen te annuleren. Actuele informatie over het coronavirus vind je op de website van het RIVM. Ook heeft het RIVM richtlijnen opgesteld voor scholen, welke van toepassing zijn voor ons als korfbalclub:

“Er is geen aanleiding scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn kunnen gewoon naar school. Kinderen die terug zijn gekomen uit een gebied waar Covid-19 heerst en nu verkoudheidsklachten of koorts hebben, moeten thuisblijven om uit te zieken en om anderen niet te besmetten.” (RIVM vragen en antwoorden)

De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • was je handen regelmatig,
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog,
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg,
 • raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

Voor alsnog mag je bij de wedstrijden je tegenstander en scheidsrechter gewoon bedanken, en dat kan en mag ook zonder handen schudden. Sportiviteit en respect houden we overeind!

Mocht de overheid maatregelen treffen die van invloed zijn op CKV Animo of op de korfbalcompetitie, dan zullen wij jullie verder informeren.

Mocht je vragen hebben, twijfel dan niet om contact met het bestuur op te nemen: bestuur@ckvanimo.nl