Informatie selectieprocedure ABCD-jeugd 2018/2019

afbeelding van Herbert

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de maand juni zullen er weer selectietrainingen plaatsvinden, waarin bepaald wordt welke spelers volgend seizoen in welk team spelen. De selectietrainingen zullen plaats vinden op de volgende data:

Eerste selectietraining:              5 juni

Tweede selectietraining:            7 juni

Derde selectietraining               19 juni

In het meest recente kontaktje staat wie bij welke categorie iedereen wordt verwacht en de tijden van de trainingen.

Heb je het idee dat je bij een verkeerde categorie bent ingedeeld? Laat dit dan zo snel mogelijk aan een van ons weten, zodat wij dit kunnen controleren.

 

Kun je niet aanwezig zijn op een of meerdere van de selectie data? Laat ook dit dan zo snel mogelijk per mail weten aan: jtc@ckvanimo.nl.

 

Voor de A-jeugd is er door omstandigheden voor gekozen om een afwijkende selectieprocedure te hanteren. Dit houdt in dat er een voorselectie is gemaakt waarin er 7 dames en 6 heren zijn geselecteerd en zij kans maken op een plek in de A1. Voor deze spelers gelden er afwijkende selectiedatums, die in een brief zijn gecommuniceerd. De overige A-spelers worden wél verwacht op de reguliere selectietrainingen van 5, 7 en 19 juni.

 

Deze indeling zal bepaald worden door een aantal factoren:

  • Mogelijkheid/wil om 2x per week te trainen

spelers die 1x in de week willen trainen komen niet in aanmerking voor de selectieteams (A1/A2, B1/B2, C1/C2)

  • Terugkoppeling van de trainers uit seizoen 2017 / 2018 over opkomst, inzet, doorgemaakte groei, potentie, technische/tactische vaardigheden.
  • Indruk naar aanleiding van selectietrainingen.

Globale indeling van de selectietrainingen:
Tijdens de selectietrainingen zal er gekeken worden naar de technische/tactische vaardigheden van de spelers en hoe een speler in een team past. Daarnaast zal er in de teams buiten de selectieteams ook deels gekeken worden naar zaken als vrienden/vriendinnen en leeftijdssamenstelling.

De hoofdverantwoordelijke voor het geven van de selectietraining is de trainer die in seizoen 2018/2019 het eerste team van de leeftijdscategorie zal trainen (A1, B1 en C1)

Voor de A’s zijn dit Rene Westdorp (A1) en Elise Zegers (A1), Mariska Kool (overige A’s)

Voor de B’s is dit Nick van Steenis

Voor de C’s zijn dit Marco van Est en Jan-Willem Addink

Er zullen 3 trainingen plaats vinden waarin de aspecten die de trainers willen zien de revue zullen passeren. Tijdens de trainingen, zal het voorkomen dat er groepjes en vakken gemaakt worden die voor een speler de indruk kunnen wekken dat ze niet in aanmerking meer komen voor het hoogst haalbare team (afhankelijk van in welke groep een speler is ingedeeld natuurlijk). Belangrijk is om te weten dat zolang er nog niet duidelijk aangegeven is in welk team je staat, je nog alle kans maakt. Er zijn ontzettend veel redenen te bedenken waarom de trainer jou juist in die groep heeft gezet, maar het uitgangspunt blijft altijd, je van je beste kant laten zien. 

Indien er een definitief onderscheid gemaakt wordt, zal dit duidelijk gemeld worden tijdens de trainingen.

Na alle selectietrainingen is er overleg tussen de trainersgroep en een afgevaardigde van de JTC, waarbij alle spelers besproken worden.

Aan het einde van de selectieperiode zullen de uiteindelijke teamindelingen gemaakt worden, waarbij uw zoon/dochter al voor de vakantie weet in welk team zij volgend seizoen spelen.

Als uw zoon of dochter bij de afgevallen spelers hoort, zijn wij altijd bereid om een toelichting te geven aan de speler/speelster over hoe die beslissing tot stand is gekomen. Maak hiervoor een afspraak met de coördinator van de JTC om dit te bespreken. Het is namelijk altijd een teleurstelling en we willen zoveel mogelijk duidelijkheid scheppen over de gemaakte keuzes.

De A’s kunnen zich melden bij Bert van Est/ Brenda Coli

De B’s kunnen zich melden bij Leander Joha/ Mariska Kool

De C’s kunnen zich melden bij Linda Velinga

Wij hopen er op u hiermee meer inzicht te hebben gegeven in de selectieperiode. Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de jtc.

Tevens kunt u uw vragen per mail stellen via JTC@ckvanimo.nl

Met vriendelijke groet, 

De Jeugd Technische Commissie van Animo