Ledeninformatie

Op dit onderdeel van onze website vind je informatie over het lidmaatschap van C.K.V. Animo. Heb je nog vragen over het lidmaatschap e-mail dan even naar ledenadministratie@ckvanimo.nl of gebruik het contactformulier op onze website.
 
Ledenadministratie
Hier kan je lezen hoe je je kunt aanmelden als lid van C.K.V. Animo, wijzigingen op je lidmaatschap kunt doorgeven en je lidmaatschap eventueel kunt stoppen.
Ook vind je hier regels wat je moet doen wanneer je overschrijving nodig hebt van of naar een andere vereniging.
Lees hier meer>>

Aanmeldformulier
Via het aanmeldformulier meld je je aan als lid. Er moeten een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld, deze zijn nodig voor onze eigen administratie en voor de KNKV. Daarbij moet op het formulier een machtiging voor automatische incasso van de contributie worden ingevuld. Ook wordt op dit formulier de belangstelling gepeild van het nieuwe lid om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te doen. Voor jeugdleden is het de bedoeling dat de ouders hun interesse en vaardigheden op vrijwilligersgebied aangeven. Tenslotte bekrachtig je alle gegevens met het zetten van je handtekening. Voor minderjarigen tekent uiteraard een van de ouders of een andere wettige vertegenwoordiger. Door ondertekening verklaar je tevens bekend te zijn met de contributiebedragen en de bepalingen van het contributiereglement als gepubliceerd onder de volgende tabjes.

Het aanmeldformulier en de machtiging inzake de contributie kunt u onderaan deze pagina downloaden en invullen. U kan het ingevulde formulieren e-mailen naar ledenadministratie@ckvanimo.nl.

Contributiebedragen & Reglement
In een tabel zijn de contributiebedragen voor het lopende seizoen per soort lidmaatschap weergegeven. De bedragen variëren al naar gelang men actief korfbalt of niet spelend lid is. Ook de leeftijdsindeling volgens de criteria van de KNKV is van belang. De tabel bevat jaarbedragen. In de praktijk wordt dit in 12 maandelijkse termijnen betaald.
Lees hier meer>>

Vrijwilligersbeleid
Binnen C.K.V. Animo is er een vrijwilligersbeleid van toepassing, deze heeft betrekking op leden en ouders/verzorgers van leden.
Lees hier meer>>