Ledenadministratie

Lid worden

Iedereen die lid of donateur wil worden van C.K.V. Animo moet een aanmeldformulier invullen.
Het aanmeldformulier kan gedownload worden vanaf deze site. Zie de documenten onderaan deze pagina. (aanmeldformulier + machtiging contributie)
 
C.K.V. Animo
T.a.v. Richard Driesen
D.J. van Wijkstraat 29
4191 NC Geldermalsen
 
Bij eventuele vragen over het aanmeldformulier kan contact met de ledenadministratie worden opgenomen. Dit kan telefonisch bij de ledenadministrateur Richard Driesen of per mail ledenadministratie@ckvanimo.nl. Door de ledenadministratie worden alle geledingen binnen de vereniging geïnformeerd over ingeschreven nieuwe leden, evenals over bedankjes en wijzigingen in het lidmaatschap. Voor vragen over de contributiebetaling dient men contact op te nemen met onze penningmeester.
 
Bedanken
Wanneer men wil bedanken als lid van onze vereniging moet dit schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie gebeuren. Let wel op de bepalingen in het Contributiereglement bij het in de loop van een seizoen bedanken als lid.
 
Wijzigingen in lidmaatschap
Voorkomende wijzigingen in het lidmaatschap zijn bijvoorbeeld adreswijzigingen en wijzigingen van soort lidmaatschap. Ook deze s.v.p. schriftelijk of per mail melden bij de ledenadministratie.